Finanszírozási ügyintézés

Ajánlatadás, kalkuláció készítése

 

A finanszírozás folyamata alapvetően a jármű kiválasztásával kezdődik. Ha ez megtörtént, az ügyféllel egyeztetve, igényeit figyelembevéve kiválasztjuk a számára megfelelő konstrukciót. Ez az idei szabályozást követően (2014.03.15.-vel módosult a PTK és ezzel együtt a finanszírozási szabályzat) szinte minden esetben zártvégű pénzügyi lízing forint alapon (mindenttől függetlenül mi is ezt a konstrukciót preferáljuk). Cégek esetében, ahol lehetőség nyílik ÁFA visszaigénylésre, javasolt a nyíltvégű pénzügyi lízing, de itt ki kell emelnem, hogy az ÁFA csak a gépjármű céges használatának mértékében igényelhető vissza, melyet menetlevéllel igazolni kell! Az ajánlat elkészítésekor, az ajánlatadó programok különböző adatokat kérnek be, ilyenek például a jármű típusa, kategóriája, évjárata, stb..., illetve a finanszírozást igénylő adatai, ezek mind befolyásoló tényezői az ajánlat paraméterezésének. Célszerű lehetőség szerint mindig a rövidebb (ügyfél által elbírt) futamidőt igénybe venni, mert ebben az esetben kell a legkevesebb kamatot megfizetni a banknak.

Kérelem készítése, bírálatra küldés

 

Miután elkészült a megfelelő kalkuláció, azt kiegészítve a finanszírozást igénylő részletes adataival, továbbá a vásárolandó gépkocsi pontos paramétereivel az ajánlatadó programban, az erre szakosodott kollégánk elküldi a finaszírozást adó intézménynek azokat az ajánlatadó program segítségével, mellékelve pár dokumentumot, amik a következőek: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, jogosítvány, munkáltatói igazolás vagy 3 havi bankkivonat. Ezen dokumentumok kellenek a finanszírozást igénylőtől. A gépkocsiról a forgalmi engedélynek és a törzskönyvnek a másolata szükséges. Ezen dokumentumok további beküldésével, elbírálásra továbbítjuk a kérelmet a finanszírozóhoz.

Közjegyzői regisztráció

 

2014. március 15-vel a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény kimondja, hogy finanszírozást igénybe venni, kizárólag csak a MOKK-nál történő regisztráció után lehetséges. Ez a regisztráció magánszemélyek esetében nem jelent mást, mint egyeztetni egy közjegyzőirodával és ott közjegyző előtt nyilatkozni a finanszírozás igénybevételéről. Cégek esetében is hasonló a folyamat, ezesetben az ügyvezetőnek kell közjegyző előtt ezt a nyilatkozatot megtennie. Bővebben az alábbi élérésen olvashat a regisztrációról.
https://hbny.mokk.hu/#x
A vonatkozó törvény: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300221.TV

 

Döntési folyamat

 

A döntési folyamat során a finanszírozó intézmény kockázatkezelési osztálya elbírálja a kérelmet. A bírálat során ellenőrzik az igénylő megjelölt munkahelyét, jövedelmét, állandó lakcímét, elérhetőségeit, majd egy telefonhívásban leegyeztetik vele, hogy valóban Ő-e az igénylő és tisztában van-e a konstukcióval, eszközzel, kereskedővel. Minden esetben készül egy értékelés az ügyfélről, mely szerint finanszírozható-e az ügyfél, vagy ha az alapkonstrukcióban nem, akkor milyen kiegészítő feltételekkel valósulhat meg a finanszírozás. Ilyen feltételek lehet készpénzfizető kezes bevonása, önerő emelés vagy adott esetben futamidő rövidítés.

Szerződés kötés, Gépjármű tulajdonváltozásának bejegyzése

 

A elbírálást követően a finanszírozó intézmény visszajelez az autókereskedőnek, hogy a kockázatkezelés elfogadta-e a kérelmet, milyen módosítással fogadta el a kérelemet vagy elutasította azt. Abban az esetben, ha a beküldött dokumentumok alapján, első körben sikerült a kérelmet pozitívan elbírálni, aláírásra kerül a vásárló és cégünk által a lízingszerződés és az ide kapcsolodó kiegészítő dokumentumok. Ezen a ponton kerül az ügyféltől átvételre a finanszírozási konstrukció kezdő befizetésének és a jármű tulajdonváltozás bejegyzési költségének átvétele. Kollégáink a megfelelő dokumentumok összeválogatása után a szinten szakosodott kollégánkkal az okmányirodában is érvényt szerez a tulajdonváltozásnak és átíratja a gépkocsit a vásárló nevére.

Átadás

 

Amennyiben a fenti folyamatok mind rendre megtörténtek, nem marad más hátra, mint örömmel átadni a frissen vásárolt autót boldog tulajdonosának és sok sikert kívánni annak üzemeltetéséhez és használatához.